Pyetjet parlamentare të: Slobodan Petrović

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur