Pyetjet parlamentare të: Fatmir Limaj

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur