Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 47
 • Dëgjime publike: 4
 • Projektligje të shqyrtuara: 2
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Faton Topalli, Ali Sadriu, Naim Fetahu, Bali Muharremaj, Enver Hoti, Synavere Rysha, Hajdar Beqa, Abdyl Ymeri

  Munguan: Fikrim Damka

  Të ftuar: Arsim Bajrami- Minister i MASHT

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 19.4.2017

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për Raportin Financiar të Fondit të Bashkuar për Sektorin e Arsimit për periudhën Janar-Mars 2016. I ftuar Ministri i MASHT-it, z. Arsim Bajrami

  • 4. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit, Procesi i Rishikimit të Teksteve Shkollore. I ftuar Ministri i MASHT-it, z.Arsim Bajrami

  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Faton Topalli, Ali Sadriu, Fikrim Damka, Naim Fetahu, Bali Muharremaj, Enver Hoti, Synavere Rysha, Hajdar Beqa, Abdyl Ymeri

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 5.4.2017

   I miratuar
  • 3. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Faton Topalli, Ali Sadriu, Naim Fetahu, Enver Hoti, Synavere Rysha, Hajdar Beqa, Abdyl Ymeri.

  Munguan: Fikrim Damka, Bali Muharremaj

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 15.03.2017 dhe 22.03.2017

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi dhe miratimi i raportit përfundimtar për Projektligjin nr.05/L-122, për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike

   I miratuar
  • 4. Të Ndryshme

 • Të pranishëm: Faton Topalli, Ali Sadriu, Naim Fetahu, Bali Muharremaj, Synavere Rysha, Hajdar Beqa

  Munguan: Fikrim Damka, Enver Hoti, Abdyl Ymeri

  Të ftuar: Kryetarët e Komunave të, Prishtinës, Pejës, Prizerenit, Gjakovës, Ferizajit, Gjilanit, Mitrovicës dhe Graqanicës. Ministri i MF-së, Ministri i MAPL-së, Ministri i MAP-së dhe Auditori i Përgjithshëm

  • Rendi i ditës
  • 1. Shqyrtimi i Raporteve të Auditimit për pasqyrat vjetore financiare të Komunave, për vitin 2015

 • Të pranishëm: Faton Topalli, Ali Sadriu, Fikrim Damka, Naim Fetahu, Bali Muharremaj, Enver Hoti, Synavere Rysha, Hajdar Beqa, Abdyl Ymeri

  Të ftuar: z.Skender Hyseni, Ministër në MPB dhe z.Imet Rrahmani, Ministër në MSH

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 01.03.2017

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për PVF-të e Ministrisë së Punëve të Brendshme, për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2015, i ftuar z.Skender Hyseni, Ministër

  • 4. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit të përformancës, Administrimi i programit për trajtim jashtë Institucioneve shëndetësore publike, i ftuar z. Imet Rrahmani, Ministër

  • 5. Të Ndryshme