Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 67
 • Dëgjime publike: 1
 • Projektligje të shqyrtuara: 29
 • Ligje të monitoruara: 6
 • Takime me rend dite dialogun: 2
 • Të pranishëm: Jasmina Živković, Agim Çeku, Ali Berisha, Milka Vuletić, Slavko Simić, Veton Berisha, Danush Ademi, Kimete Bytyqi, Čerim Bajrami, Saŝa Milosavljević

  Munguan: Mufera Sinik, Fisnik Ismaili

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-158 për Shoqërit tregtare, me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregëti dhe Industri

   I miratuar
 • Të pranishëm: Jasmina Živković, Agim Çeku, Műfera Şinik, Ali Berisha, Milka Vuletić, Slavko Simić, Veton Berisha, Danush Ademi, Kimete Bytyqi, Čerim Bajrami, Saŝa Milosavljević

  Munguan: Fisnik Ismaili

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura me datë: 22.03.2017 dhe 28.03.2017

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 05/L-139 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-064 për festat zyrtare në Republikën e Kosovës, si komision funksional

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Jasmina Živković, Agim Çeku, Műfera Şinik, Ali Berisha, Milka Vuletić, Slavko Simić, Kimete Bytyqi, Saŝa Milosavljević

  Munguan: Fisnik Ismaili, Veton Berisha, Danush Ademi, Cerim Bajrami

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e Komisionit të mbajtur më: 9.03.2017

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-132 për Automjete me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregëti dhe Industri

   I miratuar
 • Të pranishëm: Agim Ceku, Mufera Sinik, Fisnik Ismaili, Ali Berisha, Danush Ademi, Kimete Bytyqi, Cerim Bajrami

  Munguan: Jasmina Zivkovic, Milka Vuletic, Slavko Simic, Veton Berisha, Sasa Milosavljevic

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-118 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 04/L-139 për procedurën përmbarimore me amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikqyrjen e Agjencisë kundër Korrupcionit

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-105 për Mbrojtjen e Fëmijës, me amendamente e Komisionit funksional për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione

   I miratuar
  • 4. jit Nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-21 me amendamente të Komisionit funksional per Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Agim Çeku, Kimete Bytyçi, Ali Berisha, Fisnik Ismaili, Cerim Bajrami, Veton Berisha, Danush Ademi

  Munguan: Jasmina Zivkovic, Mufera Sinik, Milka Vuletiq, Sasa Milosavljevic, Slavko Simic

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e Komisionit të mbajtur më: 13.02.2017

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-150 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës me amendamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Financa

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-129 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-149 për ekzekutimin e sanksioneve penale me amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupcionit

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-127 për plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-033 për Dhomën e Veçantë të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, me raport vlerësues të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregëti dhe Industri

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i raportit plotësues të Komisionit funksional për Mbikëqyrjen e Financave Publike të Projektligjit nr. 05/L-122 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike

   I miratuar
  • 7. Caktimi i grupit punues për monitorimin e Ligjit për Vetëqeverisje Lokale dhe Ligjit për financat e Pushtetit Lokal, në bazë të planit të punës së Komisionit për vitin 2017

  • 8. Të ndryshme

Filtro
 • Meetings:2
 • Të pranishëm: Jasmina Zivkovic, Mufera Sinik, Danush Ademi, Sasa Milosavljevic, Milka Vuletic, Slavko Simic, Agim Kikaj, Cerim Bajrami, Veton Berisha

  Munguan: Fisnik Ismaili, Rrustem Berisha, Agim Ceku

  Të ftuar: Kordinator i Zyrës Ligjore pran Zyrës së Kryeministrit z. Jeton Oruçi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-10 për Agjencinë Kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës, me amandamente të Komisionit Funksiuonal për Mandate, Imunitete dhe Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;

   I miratuar
  • 3. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Agim Çeku, Mufera Sinik, Agim Kikaj, Fisnik Ismaili, Rrustem Berisha, Ćerim Bajrami, Veton Berisha, Danush Ademi

  Munguan: Saša Milosavljević, Jasmina Živkoviè, Milka Vuletič dhe Slavko Simić

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Raportimi i ministrit për srukturën e gjyqëtarëve dhe prokurorëve në sistemin gjyqësor në bazë të dialogut Prishtinë-Beograd. I ftuar: Ministri i Drejtësisë, z. Hajredin Kuçi.

  • 3. Të ndryshme.