Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 82
 • Dëgjime publike: 14
 • Projektligje të shqyrtuara: 10
 • Ligje të monitoruara: 1
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Nait Hasani, Salih Morina, Bekim Haxhiu, Shpejtim Bulliqi, Ismajl Kurteshi, Teuta Haxhiu, Shukrije Bytyqi

  Munguan: Serdjan Popovic, Mufera Sinik

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 18.4.2017

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës

 • Të pranishëm: Nait Hasani, Salih Morina, Bekim Haxhiu, Shpejtim Bulliqi, Ismajl Kurteshi, Teuta Haxhiu, Shukrije Bytyqi

  Munguan: Serdjan Popovic, Mufera Sinik

  Të ftuar: Rektorët e Universiteteve Publike në Kosovë

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 4.4.2017

   I miratuar
  • 3. Diskutim lidhur me Statutet e Universiteteve Publike në Kosovë

  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Nait Hasani, Salih Morina, Bekim Haxhiu, Shpejtim Bulliqi, Ismajl Kurteshi, Teuta Haxhiu, Shukrije Bytyqi

  Munguan: Serdjan Popovic, Mufera Sinik

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 20.3.2017

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të Universitetit "Ukshin Hoti" në Prizren

  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Nait Hasani, Salih Morina, Bekim Haxhiu, Shpejtim Bulliqi, Mufera Sinik, Ismajl Kurteshi, Teuta Haxhiu, Shukrije Bytyqi

  Munguan: Serdjan Popovic

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 20.2.2017 dhe 22.2.2017;

  • 3. Diskutim lidhur me sponzorizimet në fushën e sportit

  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Nait Hasani, Salih Morina, Bekim Haxhiu, Shpejtim Bulliqi, Ismajl Kurteshi, Teuta Haxhiu, Shukrije Bytyqi, Mufera Sinik

  Munguan: Serdjan Popovic

  Të ftuar: Arsim Bajrami Ministër i MASHT, Blerim Rexha Kryetar i Këshillit Kombëtar të Cilësisë në kuadër të Agjencisë së Akreditimit, Qemal Minxhozi Ambasador i Shqipërisë në Kosovë.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Raportim i Ministrit lidhur me gjendjen në Arsimin e Lartë

  • 3. Të ndryshme