Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 57
 • Dëgjime publike: 5
 • Projektligje të shqyrtuara: 4
 • Ligje të monitoruara: 1
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Flora Brovina, Fikrim Damka, Fadil Beka, Mirjeta Kalludra, Besa Baftija, Ali Berisha, Adem Hodza, Shukrije Bytyçi

  Munguan: Hatim Baxhaku

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më datë:12.04 .2017

   I miratuar
  • 3. Takim me përfaqësues të sindikatës Unia nga Zvicrra

  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Flora Brovina, Hatim Baxhaku, Fikrim Damka, Fadil Beka, Besa Baftija, Shukrije Bytyqi

  Munguan: Mirjeta Kalludra, Ali Berisha, Adem Hodza

  Të ftuar: Shoqata e mamive të Kosovës

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura më datë: 15.03.2017 dhe 21.03.2017

  • 3. Takim me shoqaten e mamive të Kosovës

  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit për ndërmarrjet sociale

  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Flora Brovina, Hatim Haxhaku, Fikrim Damka, Fadil Beka, Mirjeta Kalludra, Besa Baftiu, Ali Berisha, Shukrije Bytyqi

  Munguan: Adem Hodza

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Zbatimi i Ligjit për shëndetësi në sistemin parësor shëndetësor

  • 3. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Flora Brovina, Hatim Baxhaku, Ali Berisha, Adem Hodza, Besa Baftiu, Fadil Beka

  Munguan: Mirjeta Kalludra, Fikrim Damka, Shukrije Bytyqi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më datë: 1.03.2017

   I miratuar
  • 3. Zbatimi i Ligjit për shëndetësi në sistemin parësor shëndetësor

  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Flora Brovina, Hatim Baxhaku, Fikrim Damka, Fadil Beka, Mirjeta Kalludra, Besa Baftija, Shukrije Bytyqi

  Munguan: Ali Berisha, Adem Hodza

  Të ftuar: Safete Hadërgjonaj

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më datë: 16.02.2017

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për Aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e personave nga pjesët veriore të Kosovës

  • 4. Të ndryshme