Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 42
 • Dëgjime publike: 2
 • Projektligje të shqyrtuara: 5
 • Ligje të monitoruara: 3
 • Takime me rend dite dialogun: 1
 • Të pranishëm: Xhevahire Izmaku, Sadri Ferati, Kujtim Paqaku, Zenun Pajaziti, Agim Kikaj, Shqipe Pantina, Lahi Brahimaj, Jelena Bontic

  Munguan: Zafir Berisha

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur, me 29.03.2017

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Media, për vitin 2016

  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Xhevahire Izmaku, Sadri Ferati, Kujtim Paqaku, Agim Kikaj, Lahi Brahimaj, Zafir Berisha.

  Munguan: Shqipe Pantina, Jelena Bontic.

  Të ftuar: Isa Krasniqi, Kryeshef Ekzekutiv i ASK-së, Mentor Borovci, Zyra ligjore- ZKM.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-133 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-036 për Statistikat zyrtare të Republikës së Kosovës

  • 3. Të ndryshme.

 • Të pranishëm: Xhevahire Izmaku, Sadri Ferati, Zenun Pajaziti, Shqipe Pantina, Lahi Brahimaj, Zafir Berisha

  Munguan: Kujtim Paqaku, Agim Kikaj, Jelena Bontic

  Të ftuar: Mahir Yagcilar - Ministër i Administratës Publike

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Raportimi i Ministrit të Ministrisë së Administratës Publike, Mahir Yagcilar

   Raportim
  • 3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil, për vitin 2016

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Xhevahire Izmaku, Sadri Ferati, Kujtim Paqaku, Agim Kikaj, Shqipe Pantina, Lahi Brahimaj, Zafir Berisha

  Munguan: Zenun Pajaziti, Jelena Bontic

  • Rendi i ditës
  • 1. Dëgjim Publik lidhur me ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për RTK-në, Nr.04/L-046

 • Të pranishëm: Xhevahire Izmaku, Sadri Ferati, Zenun Pajaziti, Agim Kikaj, Shqipe Pantina, Lahi Brahimaj

  Munguan: Kujtim Paqaku, Jelena Bontic, Zafir Berisha

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjes së mbajtur me 25.01 dhe 01.02.2017;

   I miratuar
  • 3. Harmonizimi i plotësim-ndryshimeve në Ligjin për RTK-në

  • 4. Të ndryshme

Filtro
 • Meetings:1
 • Të pranishëm: Xhevahire Izmaku, Zenun Pajaziti, Kujtim Paqaku, Sadri Ferati, Lahi Brahimaj, Zafir Berisha, Agim Kikaj

  Munguan: Shqipe Pantina, Jelena Bontic

  Të ftuar: Edita Tahiri - Ministre per Dialog

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 26.09.2016

   I miratuar
  • 3. Raportimi i Ministres për Dialog, Edita Tahiri

   Raportim
  • 4. Të ndryshme