Shqipe Pantina

Shqipe Pantina

Krahaso me deputet tjetër
 • Komuna e lindjes Klinë
 • Data e lindjes 23.02.1974
 • Kualifikimi Studime Evropiane

Pjesëmarrja në seanca plenare

76%

75 nga 98 seanca

Rangimi: e 29-ta

Lojaliteti ndaj grupit parlamentar

84%

59 nga 70 votime

Rangimi: e 74-ta

Përgjigjet në pyetjet e qytetarëve

100%

1 nga 1 pyetje

Rangimi: e 1-ra

Pyetjet drejtuar deputetit

 • 01/07/2016 Pyet: Arbresha Klinë

  E nderuara deputete Pantina, Qeveria ndau 4.8 mil euro per financim të RTK-së. Konsideroni se kjo shumë është tepër e rendë për buxhetin e shtetit dhe cila, sipas juve, do te duhej të ishte forma e duhur e financimit te mediumit publik?

  07/07/2016 Pas 5 ditëve

  Qeveria e Kosovës në këto katër vitet e fundit për çdo vit ka ndarë 0.7 % të buxhetit të përgjithshëm për Radio Televizionin e Kosovës. Kjo ka qenë e përcaktuar si masë e përkohshme me Ligjin për RTK për një periudhe tre vjeçare e cila ka përfunduar në dhjetor të vitit 2014., Pra edhe vitin e kaluar edhe këtë vit qeveria ka ndarë rreth 10
  milion euro në vit për RTK por pa pasur bazë ligjore pasiqë nga viti i kaluar Kuvendi në bazë të propozimit të RTK është dashur të gjej mënyrën për financimin e RTK.
  Shuma prej rreth 10 milion në vit për RTK është në ngarkesë e madhe kur dihet sa i varfër është buxheti i Kosovës. Dhe kur kihet parasysh fakti se menaxhmenti i RTK për çdo vite i ka keq menaxhuar dhe keqpërdorur në masë të madhe këto mjete dhe për më tepër nuk ka ofruar ndonjë program cilësor për publikun, kjo situatë bëhet edhe më e
  rëndë. Drejtuesit e RTK duhet të rrisin nivelin e përgjegjësisë dhe llogaridhënës ndaj publikut për mënyrën si shpenzojnë paratë por edhe të informojnë drejt dhe paanshëm politikisht.

 • Të gjitha pyetjet

Pyet Deputetin

Shqipe Pantina

LVV

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e KDI-së para se të ju drejtohen deputetëve. KDI mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Pyet Deputetin

Votimet e deputetit

Filtro
Data Titulli Vota Lojal/Rebel ndaj grupit parlamentar

Udhëtimet e deputetit

Filtro
  Vendi Arsyeja e vizitës Periudha kohore Buxheti