Pyetjet parlamentare të: Shqipe Pantina

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
26/03/2015 Administratë
Pyetja ka të bëjë me vendimin e kryetarit të Komunës së Ranillugut, Gradimir Mikiq, i cili ka propozuar që një rruge atje t’i vihet emri i Slobodan Milosheviqit, i cili, siç e dimë, është drejtpërdrejt fajtor për vrasjen dhe masakrimin e mbi 12 mij
Lexo më shumë
Isa Mustafa Jo
25/06/2015 Mjedis
Eshtë një shqetësim për gjithë Kosovën, por në veçanti për banorët ekomunës së Klinës dhe të fshatrave Gremnik, Volljakë, Dollc e Gllarevë, të cilët janë shqetësuarnga degradimi që po u bëhet bjeshkëve të kësaj ane nga numri i madh i gurthyesve që operoj
Lexo më shumë
Ferid Agani Po
09/07/2015 Administratë
Qeveria e Kosovës vetëm në vitin e kaluar ka shpenzuar 483746 euro paga shtesë nëkuadër të Fondit për kuadro e i cili kishte për qëllim stimulimin e kuadrove për pozita deficitaree për të cilat numri i të kualifikuarve në Kosovë është i mangët.Kërkesës s
Lexo më shumë
Isa Mustafa Jo
17/09/2015 Ekonomi
Zonja ministre, më 1 shtator ka hyrë në fuqi Ligji për TVSH, në bazë të cilit TVSH-ja përshkallëzohet. Për disa prej artikujve ajo rritet nga 16 në 19%, për derisa, për disa të tjera, ajo zbret në 8%. Në fakt për të gjithë artikujt për të cilët është rri
Lexo më shumë
Hikmete Bajrami Po
06/05/2015 Administratë
Ministër, ministria që ju e drejtoni nëpërmjet Departamentit të Standardeve dhe Politika të Inxhinieringut dhe të menaxhimit të ndërtesave qeveritare është përgjegjëse për të gjitha ndërtesat qeveritare. Tani ne jemi dëshmitarë që shumë nga këto instituc
Lexo më shumë
Mahir Yağcılar Po
06/05/2015 Drejtësi
Pyetja ka të bëjë në fakt me punën e Institut për Hulumtimet e Krimeve të Luftës, e cila është pjesë e Ministrisë së Drejtësisë. 25 Në luftën e fundit në Kosovë 1998-2000 janë vrarë mbi 12 mijë persona, ndërmjet tyre 1 400 fëmijë dhe gra, ndërsa edhe 1 4
Lexo më shumë
Hajredin Kuçi Jo
16/06/2016 Drejtësi
Zotëri Kuçi kur ka qenë zëvendëskryeministër, pozitë të cilën e mban edhe sot, më 13 gusht 2008 pati nënshkruar një memorandum me punëtorët e Radiotelevizionit të Prishtinës, të përfaqësuar nga Këshilli grevist prej 8 anëtarëve. Në këtë memorandum tetëpi
Lexo më shumë
Hajredin Kuçi Jo