Pyetjet parlamentare të: Xhavit Haliti

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur