Pyetjet parlamentare të: Ćerim Bajrami

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur