Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 73
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 44
 • Ligje të monitoruara: 2
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Naser Osmani, Safete Hadërgjonaj, Labinotë Demi-Murtezi, Shqipe Pantina, Besa Gaxherri, Bali Muharremaj, Enver Hoti, Salih Morina

  Munguan: Jelena Bontic, Shukri Buja,Fikrim Damka

  • Rendi i ditës
  • 1. Takimi me Doganat e Kosovës dhe Administrata Tatimore e Kosovës, në kuadër të procesit të monitorimit të realizimin e planit të të hyrave për tremujorin e parë të vitit 2017;

 • Të pranishëm: Naser Osmani, Safete Hadërgjonaj, Jelena Bontic, Shukri Buja, Labinotë Demi-Murtezi, Shqipe Pantina, Besa Gaxherri, Bali Muharremaj, Enver Hoti, Salih Morina

  Munguan: Fikrim Damka

  Të ftuar: Përfaqësues nga Radiotelevizioni i Kosovës ; Ministri i Financave, Avdullah Hoti dhe Drejtori i Doganave, Bahri Berisha

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-158 për Shoqëritë tregtare, me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregëti dhe Industri

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit të tremujorit të parë financiar për vitin 2017 të Radiotelevizionit të Kosovës dhe të Programit të shpenzimeve të RTK-së për periudhën prill-qershor 2017

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i kërkesës së Qeverisë së Kosovës për konsultim më Komisionin për Buxhet dhe Financa, lidhur me Vendimin e Qeverisë për vendosjen e normës së tatimit të akcizës

 • Të pranishëm: Naser Osmani, Safete Hadërgjonaj, Shukri Buja, Labinotë Demi-Murtezi, Shqipe Pantina, Besa Gaxherri, Bali Muharremaj, Salih Morina, Fikrim Damka

  Munguan: Jelena Bontic, Enver Hoti

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit, dt. 22.03.2017, dhe 28.03.2017

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.05/L-105 për Mbrojtjen e Fëmijës, dhe amendamenteve të Komisionit funksional për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit me rekomandime për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit nr.04/L-045 për Partneritet Publik Privat

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Naser Osmani, Jelena Bontic, Shukri Buja, Labinotë Demi-Murtezi, Besa Gaxherri, Shqipe Pantina, Salih Morina, Bali Muharremaj, Enver Hoti, Fikrim Damka

  Munguan: Safete Hadërgjonaj

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Kornizës Afatmesme te Shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për vitet 2018-2020

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit te shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për vitin 2016

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-132 për Automjetet dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Naser Osmani, Safete Hadërgjonaj, Shukri Buja, Labinotë Demi-Murtezi, Shqipe Pantina, Besa Gaxherri, Bali Muharremaj, Enver Hoti

  Munguan: Jelena Bontic, Salih Morina, Fikrim Damka

  Të ftuar: z.Agim Krasniqi- zëvendësministër i Financave, z.Ismet Krasniqi -Sekretar i Përgjithshëm i Kuvendit

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 09.03.2017

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-157 për ratifikimin e Marrëveshjes së financimit të Projektit për sigurinë e ujit dhe mbrojtjen e kanalit, e nënshkruar ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-139 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-139 për procedurën përmbarimore, dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Legjislacion, Madate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.05/L-143 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-214

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.05/L-105 për Mbrojtjen e Fëmijës, dhe amendamenteve të Komisionit funksional për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione

  • 7. Të ndryshme