Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 60
 • Dëgjime publike: 2
 • Projektligje të shqyrtuara: 33
 • Ligje të monitoruara: 3
 • Takime me rend dite dialogun: 3
 • Të pranishëm: Njomza Emini, Slobodan Petrovic, Xhavit Haliti, Bislim Zogaj, Fatmir Xhelili, Arben Gashi, Donika Kadaj-Bujupi, Time Kadrijaj, Kujtim Paqaku

  Munguan: Valdete Bajrami, Vjosa Osmani

  Të ftuar: Mimoza Ahmetaj - Ministre për Integrim Evropian

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e dt. 07.03.2017

   I miratuar
  • 3. Raportimi i Ministres për Integrim Evropian, znj. Mimoza Ahmetaj

   Raportim
  • 4. Shqyrtimi i Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (PKZMSA) 2017-2021

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Njomza Emini, Slobodan Petrovic, Xhavit Haliti, Bislim Zogaj, Fatmir Xhelili, Vjosa Osmani, Arben Gashi, Time Kadrijaj, Kujtim Paqaku

  Munguan: Valdete Bajrami, Donika Kadaj-Bujupi

  Të ftuar: Avdullah Hoti - Ministër i Financave

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 21.02.2017

   I miratuar
  • 3. Raportimi i Ministrit të Financave, Abdullah Hoti

   Raportim
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-118 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 04/L-139 për Procedurën Përmbarimore, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-143 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 04/L-072 për kontrollin dhe mbrojtjen e kufirit shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-21, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-132 për automjete, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 7. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Njomza Emini, Valdete Bajrami, Xhavit Haliti, Bislim Zogaj, Fatmir Xhelili, Vjosa Osmani, Arben Gashi, Donika Kadaj-Bujupi, Kujtim Paqaku

  Munguan: Slobodan Petrovic, Time Kadriaj

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Diskutimi lidhur me procesin e Berlinit

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-127 për plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-033 për Dhomën e Veçantë të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-122 për kontrollin e brendshëm të financave publike, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Njomza Emini, Xhavit Haliti, Bislim Zogaj, Fatmir Xhelili, Arben Gashi, Donika Kadaj-Bujupi, Time Kadrijaj

  Munguan: Valdete Bajrami, Slobodan Petrovic, Vjosa Osmani, Kujtim Paqaku

  Të ftuar: Dhurata Hoxha - Ministre e Drejtësisë

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 24.01.2017

   I miratuar
  • 3. Raportimi i Ministres së Drejtësisë, Dhurata Hoxha

   Raportim
 • Të pranishëm: Njomza Emini, Bislim Zogaj, Arben Gashi, Kujtim Paqaku, Vjosa Osmani, Donika Kadaj - Bujupi, Valdete Bajrami,Fatmir Xhelili, Time Kadrijaj

  Munguan: Slobodan Petrovic, Xhavit Haliti

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 14.12.2016 21.12.2016, 22.12.2014, 30.12.2016

   I miratuar
  • 3. Miratimi i Raportit të Punës së Komisionit për vitin 2016

   I miratuar
  • 4. Miratimi i Planit të Punës së Komisionit për vitin 2017

   I miratuar
Filtro
 • Meetings:3
 • Të pranishëm: Njomza Emini, Bislim Zogaj, Fatmir Xhelili, Vjosa Osmani, Arben Gashi, Donika Kadaj-Bujupi, Time Kadrijaj

  Munguan: Valdete Bajrami, Slobodan Petrovic, Xhavit Haliti, Kujtim Paqaku

  Të ftuar: Nataliya Apostolova - Udhëheqëse e Zyrës së BE-së në Kosovë dhe Përfaqësuese Speciale e Zyrës së BE-së në Kosovë

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhja e datës: 29.11.2016

   I miratuar
  • 3. Takimi informues me znj. Nataliya Apostolova, Udhëheqëse e Zyrës së BE-së në Kosovë dhe Përfaqësuese Speciale e Zyrës së BE-së në Kosovë, për Raportin për Kosovën 2016

  • 4. Shqyrtimi i Agjendës për Reforma Evropiane (ARE)

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-091 për mbrojtjen nga zhurma, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-075 për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës në ngjarjet sportive, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 7. Të ndryshme

   I miratuar
 • Të pranishëm: Njomza Emini, Valdete Bajrami, Xhavit Haliti, Bislim Zogaj, Fatmir Xhelili, Vjosa Osmani, Arben Gashi, Donika Kadaj-Bujupi, Time Kadrijaj

  Munguan: Slobodan Petrovic, Kujtim Paqaku

  Të ftuar: Ministri i Punëve të Brendshme, Skender Hyseni

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 7.10.2016 dhe 11.10.2016

   I miratuar
  • 3. Raportim i Skender Hyseni - Ministër i Punëve të Brendshme

   Raportim
  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Teuta Sahatqija, Valdete Bajrami, Time Kadriaj, Rrustem Mustafa, Arben Gashi, Luljeta Veselaj- Gutaj, Ilir Deda, Kujtim Paçaku.

  Munguan: Xhavit Haliti; Vjosa Osmani, Sllobodan Petroviq.

  Të ftuar: Hajredin Kuçi - ministër i Drejtësisë.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Raportim i z. Hajredin Kuçi, ministër i Ministrisë së Drejtësisë;

  • 3. Të ndryshme.