Selvije Halimi

Selvije Halimi

Krahaso me deputet tjetër
 • Komuna e lindjes Lipjan
 • Data e lindjes 19.12.1970
 • Kualifikimi Drejtësi

Pjesëmarrja në seanca plenare

95%

94 nga 98 seanca

Rangimi: e 6-ta

Lojaliteti ndaj grupit parlamentar

98%

89 nga 90 votime

Rangimi: e 4-ta

Përgjigjet në pyetjet e qytetarëve

100%

1 nga 1 pyetje

Rangimi: e 1-ra

Pyetjet drejtuar deputetit

 • 03/02/2016 Pyet: Pranvera

  Çfarë ka bërë Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikqyrjen e Agjencisë kundër Korrupcionit, pjesë e të cilit jeni edhe ju, për të kërkuar llogari nga Qeveria për nivelin e lartë të përceptimit të korrupcionit në vend?

  04/02/2016 Pas 1 ditëve

  Kuvendi punën e tij e kryen nëpërmjet  komisioneve parlamentare, si trupa punuese të tij. Secili komision e ka fushëveprimin e tij sipas Rregullores së Kuvendit. Komisioni për Legjislacion, komunikon me ministrinë e linjës - Ministrinë e Drejtësisë.  Për të gjitha çështjet që mendon se ka nevojë të ftohet ministri për raportim, Komisioni mund ta bëj këtë dhe e ka bërë më parë, e ka ftuar ministrin. Prandaj kur thuhet Komisioni nuk nënkupton tërë Kuvendin. 

  Në fushëveprimin e komisionit  përveq tjerash bie mbikqyrja e AKK-së, ku në komision sa herë që vlerësojmë se ka nevojë kërkojmë raporte periodike në lidhje me misionin dhe punën e tij, veqanërisht lidhur me zbatimin e Strategjisë dhe Planin e Veprimit kundërkorrupcionit 2013 - 2017.

  Pyetja e adresuar ka të bëjë me mbikëqyrjen parlamentare si një nga tri funksionet kryesore të kuvendit për të cilat mund të diskutohet gjatë.  

 • Të gjitha pyetjet

Pyet Deputetin

Selvije Halimi

PDK/PD/LB/PSHDK/PK

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e KDI-së para se të ju drejtohen deputetëve. KDI mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Pyet Deputetin

Votimet e deputetit

Filtro
Data Titulli Vota Lojal/Rebel ndaj grupit parlamentar

Udhëtimet e deputetit

Filtro
  Vendi Arsyeja e vizitës Periudha kohore Buxheti