Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 48
 • Dëgjime publike: 3
 • Projektligje të shqyrtuara: 5
 • Ligje të monitoruara: 1
 • Takime me rend dite dialogun: 2
 • Të pranishëm: Lirije Kajtazi, Salihe Mustafa, Nenad Rashiq, Mexhide Mjeku-Topalli, Etem Arifi, Kujtim Paqaku, Teuta Hasxhiu, Shukrije Bytyqi

  Munguan: Mytaher Haskuka

  Të ftuar: Avokati i Popullit- Hilmi Jashari

  • Rendi i ditës
  • 1. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Institucionit të Avokatit të Popullit për vitin 2016

  • 2. Shqyrtimi i Vendimit të Avokatit të Popullit për propozimin e kandidatëve për zgjedhjen e 5 zëvendësve të Avokatit të Popullit

  • 3. Shqyrtimi i peticioneve

  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Lirije Kajtazi, Mexhide Mjaku-Topalli, Etem Arifi, Teuta Haxhiu, Shukrije Bytyqi, Kujtim Paqaku

  Munguan: Salihe Mustafa, Nenad Rashiq, Mytaher Haskuka

  • Rendi i ditës
  • 1. *VAZHDIM I MBLEDHJES PARAPRAKE

  • 2. Rekomandim lidhur me nismën legjislative për hartimin e projektligjit të ri për persona të zhdukur nga ana e Qeverisë së Republikës së Kosovës

   I miratuar
 • Të pranishëm: Lirije Kajtazi,Nenad Rasic,Mexhide Mjaku-Topalli,Etem Arifi,Mytaher Haskuka,Teuta Haxhiu

  Munguan: Salihe Mustafa, Shukrije Bytyqi, Kujtim Paqaku

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mëparshme

  • 2. Shqyrtimi i Raportit përfundimtar për Projektligjin Nr.05/L-105 për mbrojtjen e femijës

  • 3. Shqyrtimi i peticioneve

  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Lirije Kajtazi, Nenad Rasic, Mytaher Haskuka, Mexhide Mjaku-Topalli, Etem Arifi, Salihe Mustafa, Teuta Haxhiu, Kujtim Paqaku

  Munguan: Shukrije Bytyqi

  • Rendi i ditës
  • 1. Shqyrtimi i Vendimit të Avokatit të Popullit për propozimin e kandidatëve për zgjedhjen e 5 zëvendësve të Avokatit të Popullit

  • 2. Shqyrtimi i Peticioneve

  • 3. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Lirije Kajtazi,Nenad Rasic,Mexhide Mjaku-Topalli,Etem Arifi,Mytaher Haskuka,Teuta Haxhiu,Shukrije Bytyqi,

  Munguan: Salihe Mustafa,Kujtim Paqaku

  Të ftuar: Hilmi Jashari- Avokat i Popullit, Shoqatat e familjareve të personave të zhdukur

  • Rendi i ditës
  • 0. Diskutimi lidhur me ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-023 për Persona të Zhdukur

  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mëparshme

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Vendimit të Avokatit të Popullit për propozimin e kandidateve për zgjedhjen e 5 zëvendësve të Avokatit të Popullit

  • 5. Shqyrtimi i Peticioneve

  • 6. Të ndryshme

Filtro
 • Meetings:2
 • Të pranishëm: Lirije Kajtazi, kryetare, Salihe Mustafa, Mexhide Mjaku-Topalli, Teuta Haxhiu, Etem Arifi dhe Kujtim Paqaku

  Munguan: Slavko Simiq, Mytaher Haskuka dhe Valdete Bajrami.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes nr. 08;

  • 3. Shqyrtimi i raportit të grupit punues për peticionin për zbardhjen e fatit të Mr.Ukshin Hotit;

  • 4. Shqyrtimi i peticionit nr. 05/525/Do-372;

  • 5. Të ndryshme.

 • Të pranishëm: Lirije Kajtazi, kryetare, Salihe Mustafa, Mexhide Mjaku-Topalli, Mytaher Haskuka, Valdete Bajrami, Teuta Haxhiu, Etem Arifi dhe Kujtim Paçaku.

  Munguan: Slavko Simic

  Të ftuar: Gjetaj-kryetar i Komisionit qeveritar për persona të zhdukur dhe Nehat Fetoshi- përfaqësues i peticionit për zbardhjen e fatit të Ukshin Hotit.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. . Ecuritë aktuale për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, duke përfshirë edhe Peticionin për zbardhjen e fatit të Mr. Ukshin Hotit. ( Të ftuar për këtë pikë të rendit të ditës janë: Përfaqësuesit e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur dhe Përfaqësuesit e Peticionit.

  • 3. Të ndryshme.