Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 48
 • Dëgjime publike: 3
 • Projektligje të shqyrtuara: 4
 • Ligje të monitoruara: 2
 • Takime me rend dite dialogun: 3
 • Të pranishëm: Daut Haradinaj, Ganimete Musliu, Anton Quni, Ćerim Bajrami, Fatmir Shurdhaj, Nuredin Ibishi, Zafir Berisha, Bojan Mitic.

  Munguan: Rexhep Selimi.

  • Rendi i ditës
  • 1. Shqyrtimi i Projekligjit nr.05/L-156 për Forcën e Sigurisë së Kosovës.

 • Të pranishëm: Daut Haradinaj, Fatmir Shurdhaj, Ganimete Musliu, Anton Quni, Cerim Bajrami, Rexhep Selimi

  Munguan: Bojan Mitic, Nuredin Ibishi, Zafir Berisha

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i raportit vjetor i Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2016

   I miratuar
  • 3. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Daut Haradinaj, Fatmir Shurdhaj, Bojan Mitic, Ganimete Musliu, Nuredin Ibishi, Anton Quni, Rexhep Selimi

  Munguan: Zafir Berisha, Cerim Bajrami

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi dhe miratimi i raportit për Projektligjin Nr.05/L-143 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-072 për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin 04/L-214

   I miratuar
  • 3. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Daut Haradinaj, Fatmir Shurdhaj, Bojan Mitic, Ganimete Musliu, Nuredin Ibishi, Zafir Berisha, Anton Quni, Cerim Bajrami

  Munguan: Rexhep Selimi

  Të ftuar: z.Dritan Gjonbalaj - Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit të Aviacionit Civil

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e komisionit e mbajtur me datë 10.03.2017

   I miratuar
  • 3. Raportimi i Drejtorit të Përgjithshëm të Autoritetit të Aviacionit Civil z.Driran Gjonbalaj

  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Fatmir Shurdhaj,Ganimete Musliu,Nuredin Ibishi,Zafir Berisha, Anton Quni,Cerim Bajrami, Rexhep Selimi

  Munguan: Daut Haradinaj, Bojan Mitic

  Të ftuar: Grup punues nga MPB, i udhëhequr nga Refki Morina

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e komisionit e mbajtura me datë 28.02.2017

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.05/L-143 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-072 për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin 04/L-214

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

Filtro
 • Meetings:3
 • Të pranishëm: Daut Haradinaj, Fatmir Shurdhaj, Ganimete Musliu, Nuredin Ibishi, Zafir Berisha, Anton Quni, Cerim Bajrami, Rexhep Selimi

  Munguan: Bojan Mitic

  Të ftuar: Shpend Maxhuni - Drejtor i Policisë së Kosovës

  • Rendi i ditës
  • 1. Raportimi i Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës z.Shpend Maxhuni rreth situatës së sigurisë në Kosovë

   Raportim
 • Të pranishëm: Daut Haradinaj, Fatmir Shurdhaj, Ganimete Musliu, Nuredin Ibishi, Zafir Berisha, Cerim Bajrami, Rexhep Selimi

  Munguan: Bojan Mitic, Anton Quni

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e komisionit të mbajtura me datë 17.01.2017 dhe 24.01.2017

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.05/L-134 për legalizimin dhe dorëzimin e armëve, municionit dhe mjeteve eksplozive

   I miratuar
  • 4. Prezantimi i raportit me rekomandime e nxjerra nga mbikëqyrja e zbatimit të Ligjit për Inspektoriatin e Policisë së Kosovës

  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Daut Haradinaj, Fatmir Shurdhaj, Ganimete Musliu, Nuredin Ibishi, Zafir Berisha, Anton Quni, Cerim Bajrami, Rexhep Selimi

  Munguan: Bojan Mitic

  Të ftuar: Skënder Hyseni - Ministër i Punëve të Brendshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Diskutim rreth situatës së sigurisë në Republikën e Kosovës.

   Raportim