Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 96
 • Dëgjime publike: 14
 • Projektligje të shqyrtuara: 11
 • Ligje të monitoruara: 2
 • Takime me rend dite dialogun: 3
 • Të pranishëm: Muhamet Mustafa, Sasa Milosavljevic, Besim Beqaj, Raif Qela, Blerim Grainca, Enver Hoti.

  Munguan: Glauk Konjufca, Sala Berisha - Shala, Duda Balje, Fatmir Rexhepi, Rrustem Berisha.

  Të ftuar: Krenar Bujupi, u.d. kryetar i Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë (ZRRE)

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Raportit Vjetor të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë - ZRRE për vitin 2016

  • 3. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Muhamet Mustafa, Sasa Milosavljevic, Raif Qela, Blerim Grainca, Sala Berisha - Shala, Fatmir Rexhepi, Rrustem Berisha.

  Munguan: Glauk Konjufca, Besim Beqaj, Enver Hoti, Duda Balje.

  Të ftuar: Driton Gjonbalaj, drejtor i Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës (AAC)

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 12 dhe 19.4.2017

  • 3. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr. 05/L-158 për Shoqëritë tregtare

  • 4. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit të Aviacionit Civil - AAC për vitin 2016

  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Raif Qela, Sala Berisha-Shala, Blerim Grainca, Saŝa Milosavljević.

  Munguan: Muhamet Mustafa, Glauk Konjufca, Besim Beqaj, Fatmir Rexhepi, Rrustem Berisha, Enver Hoti, Duda Balje.

  • Rendi i ditës
  • 1. Mbikëqyrja e zbatimit të Ligjit për Dixhitalizimin e transmetimeve radiodifuzive tokësore

 • Të pranishëm: Muhamet Mustafa, Sasa Milosavljevic, Besim Beqaj, Raif Qela, Blerim Grainca, Duda Balje, Sala Berisha - Shala.

  Munguan: Glauk Konjufca, Fatmir Rexhepi, Rrustem Berisha, Enver Hoti.

  • Rendi i ditës
  • 1. Shqyrtimi i Raportit me amendamente për Projektligjin nr. 05/L-158 për Shoqëritë tregtare

 • Të pranishëm: Muhamet Mustafa, Besim Beqaj, Raif Qela, Sala BerishaShala, Rrustem Berisha, Enver Hoti, Duda Balje, Sasa Milosavljevic

  Munguan: Glauk Konjufca, Blerim Grainca, Fatmir Rexhepi.

  Të ftuar: Perfaqesues nga Agjencia Kosovare e Privatizimit

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 5.4.2017

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Agjencisë Kosovare të Privatizimit - AKP-së për vitin 2016

   I miratuar
Filtro
 • Meetings:3
 • Të pranishëm: Muhamet Mustafa, Sasa Milosavljevic, Besim Beqaj, Raif Qela, Blerim Grainca, Enver Hoti.

  Munguan: Glauk Konjufca, Sala Berisha - Shala, Duda Balje, Fatmir Rexhepi, Rrustem Berisha.

  Të ftuar: Krenar Bujupi, u.d. kryetar i Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë (ZRRE)

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Raportit Vjetor të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë - ZRRE për vitin 2016

  • 3. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Muhamet Mustafa, Sala Berisha-Shala, Fatmir Rexhepi, Duda Balje, Besim Beqaj, Blerim Grainca, Donika Kadaj-Bujupi, Fatmir Xhelili

  Munguan: Sasa Milosavljevic, Raif Qela, Rrustem Berisha, Enver Hoti, Glauk Konjufca

  Të ftuar: Ministrja për Dialog: Edita Tahiri, Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT: Mustafë Hasani

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 28.2.2017;

   I miratuar
  • 3. Ecuria e anëtarësimit të KOSST-it ne ENTSO-E (e ftuar Ministrja për Dialog znj.Edita Tahiri);

   Raportim
  • 4. Themelimi i Grupit të punës për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për Dixhitalizimin e transmetimeve radiodifuzive tokësore;

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme;

 • Të pranishëm: Muhamet Mustafa, Glauk Konjufca, Besim Beqaj, Raif Qela, Rrustem Berisha, Enver Hoti, Fatmir Rexhepi, Blerim Grainca, Duda Balje

  Munguan: Sasa Milosavljevic, Sala Berisha - Shala

  Të ftuar: Visar Hoxha - KOSTT

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 31.1.2017

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës e përfaqësuar nga MZHE dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë e përfaqësuar nga MEI për shkëmbimin dhe/ose ndarjen e rezervës rregulluese ndërmjet OST dhe KOSTT

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 05/L-128 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-163 për minierat dhe mineralet, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-158

  • 5. Të ndryshme