Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 05/L-067 për statusin dhe të drejtat e personave paraplegjik dhe tetraplegjik

25/05/2016 10:39:38 Shkarko dokumentin

Të pranishëm: 65

Munguan: 54

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 64 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 1 vota