Votimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për minierat dhe mineralet

04/05/2017 10:25:00

Të pranishëm: 0

Munguan: 123

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 123