Votimi i rekomandimeve në lidhje me mos zbatimi e rekomandimeve të Avokatit të Popullit nga ana e Qeverisë së Republikës së Kosovës

04/05/2017 10:25:00

Të pranishëm: 0

Munguan: 123

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 123